Założenie fundacji pomoc

Kto może utworzyć fundacje oraz być jej fundatorem? Fundacja to organizacja pozarządowa, której celem jest podejmowanie działań mających realizować cele zgodne z podstawowymi interesami RP. Fundator jest osobą tworzącą fundację. Może nim zostać zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, ponieważ, zgodnie z ustawą, „fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od …

Jak działa fundacja?

Jeżeli chcesz założyć organizację pomagającą innym, najlepszym rozwiązaniem bez wątpienia okaże się utworzenie fundacji. Jest to organizacja pozarządowa, której kapitał przeznacza się na ściśle określony cel zawarty w jej statucie. Do jej założenia uprawniony jest niemal każdy. Zastanówmy się jednak jak działa fundacja? Podstawą działalności fundacji jest jej statut, a …