Składanie oświadczenia do CRBR

Mając na uwadzę Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych trzeba w szczególności podkreślić, że za spełnienie obowiązku ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w rejestrze odpowiedzialność spoczywać będzie na osobach reprezentujących spółkę, czyli między innymi na zarządzie, wspólnikach czy też komplementariuszu spółki. Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych odbywać się będzie za pomocą systemu teleinformatycznego, a do jego …

Wniosek o beneficjentach rzeczywistych

13 października ruszył Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). To specjalny system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Chodzi o osoby sprawujące kontrolę w spółkach jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i prostych spółek akcyjnych. W …