Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o.

Elektroniczna aktualizacja danych spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym zacznie obowiązywać od 1 marca 2021 roku. Od tego dnia zarówno pierwotny wpis, jak i wpisy zmian będą składane wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie będzie wymagało posłużenia się podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Od tej daty nie będzie możliwe …