Elektroniczna aktualizacja danych w KRS 2019

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo na rynku w postaci spółki, niezależnie do wybranej wcześniej formy prawnej, zobowiązany jest do aktualizacji danych znajdujących się w rejestrze KRS. Na skutek prowadzenia działalności, wystąpienia różnych zdarzeń prawnych, wiele danych objętych obowiązkiem wpisu może ulec zmianie, które przedsiębiorca jest zobligowany zgłosić do właściwego rejestru. Doskonale zdajemy …