Zawieszenie spółki pomoc

Uprawnienie do zawieszenia działalności gospodarczej wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Uprawnienie to jest jednak ograniczone do przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, a sam okres zawieszenia nie może przekraczać 24 miesięcy. Decyzja o zawieszeniu spółki należy do kompetencji zarządu i co do zasady nie wymaga uzyskania akceptacji zgromadzenia. Obowiązek ten może …