Pozyskanie podpisu elektronicznego

Czym jest podpis elektroniczny? To w szerokim znaczeniu zbiór środków technicznych, organizacyjnych oraz prawnych, które zapewniają autentyczność oraz skutki prawne dokumentów elektronicznych. Wyróżniamy: – podpis elektroniczny, który stanowi deklarację tożsamości autora, – zaawansowany podpis elektroniczny, czyli podpis, który dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych jest jednoznacznie związany z dokumentem oraz autorem …