Oddział firmy zagranicznej w Polsce

Oddział firmy zagranicznej w Polsce wymaga dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli rejestrze przedsiębiorców KRS. Istnieje możliwość załatwienia tej formalności w sposób elektroniczny lub tradycyjny. Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym możliwa jest dla przedsiębiorców zagranicznych (obywatel RP prowadzący działalność za granicą, cudzoziemiec prowadzący działalność za granicą …