Zakładanie fundacji przez Internet

Czym jest fundacja? To forma organizacji pozarządowej, w której fundator określa wysokość funduszu założycielskiego przeznaczonego na realizacji określonych celów. Istotnie należy zaznaczyć, że fundację są drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fundatorem może być osoba fizyczna (obywatel Polski lub cudzoziemiec) lub osoba …

Zakładanie fundacji w Warszawie

Fundacja jest organizacją pozarządową, której działanie regulowane jest ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku. Fundator, czyli osoba, która wnosi środki na pokrycie funduszu założycielskiego, w celu powołania fundacji powinien złożyć wniosek oświadczenia woli w formie aktu założycielskiego. Fundacja może być założona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, obywateli …

Założenie fundacji pomoc

Kto może utworzyć fundacje oraz być jej fundatorem? Fundacja to organizacja pozarządowa, której celem jest podejmowanie działań mających realizować cele zgodne z podstawowymi interesami RP. Fundator jest osobą tworzącą fundację. Może nim zostać zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, ponieważ, zgodnie z ustawą, „fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od …

Jak się rejestruje fundację?

Wiele osób zastanawia się jak się rejestruje fundację i o czym należy pamiętać decydując się na powołanie fundacji. Podmiot ten jest jedną z najpopularniejszych form organizacji pozarządowych. Posiada osobowość prawną oraz może być założony zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Ogromną korzyścią fundacji jest to, że nie posiada barier …

Jak działa fundacja?

Jeżeli chcesz założyć organizację pomagającą innym, najlepszym rozwiązaniem bez wątpienia okaże się utworzenie fundacji. Jest to organizacja pozarządowa, której kapitał przeznacza się na ściśle określony cel zawarty w jej statucie. Do jej założenia uprawniony jest niemal każdy. Zastanówmy się jednak jak działa fundacja? Podstawą działalności fundacji jest jej statut, a …