Założenie fundacji pomoc

Kto może utworzyć fundacje oraz być jej fundatorem? Fundacja to organizacja pozarządowa, której celem jest podejmowanie działań mających realizować cele zgodne z podstawowymi interesami RP. Fundator jest osobą tworzącą fundację. Może nim zostać zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, ponieważ, zgodnie z ustawą, „fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od …

Pomoc w zarejestrowaniu fundacji

Rejestracja fundacji opiera się na ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Każdy podmiot funkcjonuje w oparciu o wewnętrzną dokumentację oraz statut. Fundacja jest organizacją posiadającą osobowość prawną, która została powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej. Czym jest osobowość prawna?To zdolność do zdolność osób prawnych do …