Likwidacja spółki krok po kroku

Likwidacja spółki krok po kroku to proces, który szczegółowo regulują przepisy prawa. Proces ten składa się z kilku etapów: KROK 1: Przyczyny likwidacji spółki z o.o. Otwarcie procesu likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd lub powzięcia uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki. KROK 2: …

Procedura likwidacji spółki z o.o.

Od momentu podpisania uchwały o rozwiązaniu spółki jednostka używa nazwy “w likwidacji”. Władze spółki podejmują uchwałę o likwidacji spółki i rozpoczyna się procedura likwidacji spółki z o.o.. Jeśli spółka zarejestrowana została w trybie S24, to uchwała może być podjęta również w trybie elektronicznym. W takim wypadku uchwałę o rozwiązaniu spółki …

Likwidacja spółki z o.o.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z bardzo ważnego faktu, że likwidacja spółki z o.o. wymaga od właściciela przedsiębiorstwa przeprowadzenia czasochłonnego i formalnego procesu, który ma na celu zamknięcie bieżących spraw i interesów firmy, ściągnięcia wierzytelności oraz upłynnienia majątku. Otwarcie likwidacji spółki następuje w dniu, kiedy powzięta zostaje uchwała o …