Zmiana danych KRS 2020

Dokumenty składane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą stanowić dla początkujących przedsiębiorców duży problem, ponieważ wymagana jest od wnioskodawcy znajomość przepisów prawnych. Oprócz rejestracji podmiotu gospodarczego drugą, równie istotną kwestią jest obowiązek zgłaszania także modyfikacji treści umowy lub innych dokumentów. Bez względu, czy w spółce zmianie uległ adres siedziby, liczba wspólników …