Podpis kwalifikowany wyrobienie

Podpis kwalifikowany różni się od zwykłego e-podpisu tym, że jest szczególną formą podpisu zaawansowanego, która spełnia szczególne wymagania techniczne i organizacyjne. Wymogiem jest korzystanie z certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez kwalifikowany urząd certyfikacji oraz klucza prywatnego przechowywanego na karcie kryptograficznej. Definicje podpisu elektronicznego i kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte w Rozporządzeniu eIDAS …