Prowadzenie fundacji korzyści

Fundacja stanowi organizację posiadającą osobowość prawną, która zostaje powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej. Cele społecznie użyteczne oraz zgodne z interesem Rzeczypospolitej – ochrona zdrowia, – rozwój gospodarki i nauki, – oświata i wychowanie, – kultura i sztuka, – opieka i pomoc społeczna, – ochrona środowiska, – ochrona …