Prosta Spółka Akcyjna minimalny kapitał

P.S.A. to spółka kapitałowa, która będzie działać trochę inaczej jak spółka z o.o. lub spółka akcyjna. W przypadku prostej spółki akcyjnej nie będzie wymogów co do minimalnego kapitału zakładowego, który musi zostać wniesiony przy założeniu spółki, stanowiącego zabezpieczenie interesów przyszłych wierzycieli. W P.S.A. będzie tworzony natomiast kapitał akcyjny, którego minimalna …