Dobra nazwa dla spółki

Jedną z najważniejszych kwestii podczas zakładania spółki jest jej firma, czyli nazwa. Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać określenie formy prawnej, co oznacza że obowiązkowo musi posiadać dopisek “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub jeden ze skrótów tj. spółka z o.o. lub sp. z o.o. Ponadto nazwa powinna wskazywać na …