Organy spółki z o.o.

Właściwa organizacja podmiotu gospodarczego stanowi kwestię kluczową dla właściwego jej funkcjonowania. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą osobowością prawną działającą poprzez swoje organy odgrywają one zasadniczą rolę. Organy spółki z o.o. funkcjonują w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych oraz umowę danego podmiotu gospodarczego. Organy spółki z o.o.: 1. Zgromadzenie wspólników …