Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną?

Prosta spółka akcyjna jest dedykowana w szczególności startupom, jednak będzie ona dostępna dla wszystkich podmiotów, niezależnie od formy prawnej oraz sektora działalności. Akcjonariuszami PSA będą mogli być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz posiadające zdolność prawną jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, np. spółki osobowe. PSA nie będzie mogła …