Założenie Prostej Spółki Akcyjnej koszt

Prosta Spółka Akcyjna to nowa spółka kapitałowa łącząca w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, uzupełniona jednak o nowatorskie rozwiązania, takie jak np. możliwość wniesienia do spółki wkładu w postaci pracy lub świadczenia usług, ma szczególnie pomóc młodym przedsiębiorcom dla których koszty założenia i funkcjonowania spółki są za …

Oddział firmy zagranicznej w Polsce

Oddział firmy zagranicznej w Polsce wymaga dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli rejestrze przedsiębiorców KRS. Istnieje możliwość załatwienia tej formalności w sposób elektroniczny lub tradycyjny. Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym możliwa jest dla przedsiębiorców zagranicznych (obywatel RP prowadzący działalność za granicą, cudzoziemiec prowadzący działalność za granicą …