Elektroniczna aktualizacja danych w KRS 2019

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo na rynku w postaci spółki, niezależnie do wybranej wcześniej formy prawnej, zobowiązany jest do aktualizacji danych znajdujących się w rejestrze KRS. Na skutek prowadzenia działalności, wystąpienia różnych zdarzeń prawnych, wiele danych objętych obowiązkiem wpisu może ulec zmianie, które przedsiębiorca jest zobligowany zgłosić do właściwego rejestru. Doskonale zdajemy …

Pozyskanie podpisu elektronicznego

Czym jest podpis elektroniczny? To w szerokim znaczeniu zbiór środków technicznych, organizacyjnych oraz prawnych, które zapewniają autentyczność oraz skutki prawne dokumentów elektronicznych. Wyróżniamy: – podpis elektroniczny, który stanowi deklarację tożsamości autora, – zaawansowany podpis elektroniczny, czyli podpis, który dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych jest jednoznacznie związany z dokumentem oraz autorem …

Wirtualny adres dla firmy w Warszawie

Adres firmy jest bardzo istotny podczas prowadzenia działalności gospodarczej, z czego doskonale zdają sobie sprawę przedsiębiorcy. Dlaczego tak jest? Siedziba ulokowana w prestiżowym miejscu przede wszystkim znacznie podnosi wiarygodność firmy. Nie jest tajemnicą, że firmy z siedzibą w stolicy bądź w innym dużym polskim mieście są obdarzane o wiele większym …

Wirtualne biuro Warszawa

Wirtualne biuro jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą prowadzić biznes pomijając koszty związane z wynajęciem lokalu oraz zatrudnieniem pracowników. Z usług wirtualnego biura z każdym dniem korzysta coraz większa grupa właścicieli przedsiębiorstw. Usługi wirtualnego biura podnoszą standardy prowadzonego przedsiębiorstwa oraz zwiększają zainteresowanie firmą potencjalnych Klientów. W skład usług wirtualnego …