Zakładanie fundacji w Warszawie

Fundacja jest organizacją pozarządową, której działanie regulowane jest ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku. Fundator, czyli osoba, która wnosi środki na pokrycie funduszu założycielskiego, w celu powołania fundacji powinien złożyć wniosek oświadczenia woli w formie aktu założycielskiego. Fundacja może być założona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, obywateli …

Prowadzenie fundacji korzyści

Fundacja stanowi organizację posiadającą osobowość prawną, która zostaje powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej. Cele społecznie użyteczne oraz zgodne z interesem Rzeczypospolitej – ochrona zdrowia, – rozwój gospodarki i nauki, – oświata i wychowanie, – kultura i sztuka, – opieka i pomoc społeczna, – ochrona środowiska, – ochrona …