Składanie oświadczenia do CRBR

Mając na uwadzę Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych trzeba w szczególności podkreślić, że za spełnienie obowiązku ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w rejestrze odpowiedzialność spoczywać będzie na osobach reprezentujących spółkę, czyli między innymi na zarządzie, wspólnikach czy też komplementariuszu spółki. Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych odbywać się będzie za pomocą systemu teleinformatycznego, a do jego …

Sprzedaż założonych spółek z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmioty, które zostają założone przez jedną lub więcej osób zwanych wspólnikami. To bezpieczna forma spółki, ponieważ wspólnicy odpowiadają za zobowiązania w sposób ograniczony. Spółka z o.o. to spółka handlowa, która funkcjonuje w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Tego rodzaju spółka zobowiązana jest do prowadzenia …

E-sekretariat Kraków

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Polsce nie jest prostym zadaniem, ponieważ obowiązujące w naszym kraju przepisy znacznie utrudniają to zadanie, a liczne przepisy prawa uchodzą za bardzo skomplikowane. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że prowadzenie biura firmowego jest kosztowne i wymaga zatrudnienia personelu, który zajmie się załatwianiem oraz organizacją wszelkich …

Spółka z o.o. przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najchętniej wybieranych form do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Funkcjonowanie tej spółki określone jest przepisami znajdującymi się w Kodeksie Spółek Handlowych. Rejestracja spółki z o.o. może zostać dokonana w sposób tradycyjny w urzędzie lub w sposób uproszczony przez Internet. Spółka z o.o. przez …

Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Na zainteresowanie tym podmiotem wpłynęło przede wszystkim obniżenie kapitału zakładowego z 50 000 złotych do kwoty 10-krotnie niższej = 5 000 zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wiążę się z długim i problematycznym procesem rejestracyjnym, który przeciętnie …