Rejestracja fundacji Warszawa

Fundacja może zostać powołana zgodnie z Ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku w celu realizacji celów zgodny z podstawowymi interesami RP. Mowa tutaj m.in. o ochronie zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświacie i wychowaniu, kulturze i sztuce. Na czym polega rejestracja fundacji Warszawa? Powołanie fundacji jest możliwe, gdy fundator …

Pomoc w zarejestrowaniu fundacji

Rejestracja fundacji opiera się na ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Każdy podmiot funkcjonuje w oparciu o wewnętrzną dokumentację oraz statut. Fundacja jest organizacją posiadającą osobowość prawną, która została powołana do realizowania celów z zakresu użyteczności publicznej. Czym jest osobowość prawna?To zdolność do zdolność osób prawnych do …

Jak się rejestruje fundację?

Wiele osób zastanawia się jak się rejestruje fundację i o czym należy pamiętać decydując się na powołanie fundacji. Podmiot ten jest jedną z najpopularniejszych form organizacji pozarządowych. Posiada osobowość prawną oraz może być założony zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Ogromną korzyścią fundacji jest to, że nie posiada barier …