Rejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej

Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych odpowiadają całym majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia działalności. Oznacza to, że wierzyciele nie widzą żadnej różnicy pomiędzy majątkiem firmy, a majątkiem przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma obowiązek reprezentacji swojej firmy na zewnątrz. To on zawiera umowy z inwestorami, dostawcami oraz kontrahentami. Właściciel jednoosobowej działalności ma również …