Umowa spółki z o.o. w formie aktu notarialnego

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest zawarcie jej umowy w formie aktu notarialnego. W dokumencie tym należy zawrzeć informacje takie jak firma spółki, siedziba spółki, przedmiot działalności, wysokość wniesionych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, informacje odnośnie tego, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, liczbę oraz wartość nominalną …

Zakładanie spółek w Warszawie

Proces rejestracji spółki często kojarzony jest ze skomplikowaną procedurą złożoną z ogromu formalności. Zdarza się, że przyszli przedsiębiorcy zastanawiają się nad rezygnacją z otworzenia firmy, ponieważ nie chcą założyć firmy w sposób niezgodny z przepisami prawa. Czy konieczna jest rezygnacja z własnej firmy? Nasze biuro oferuje zakładanie spółek w Warszawie, …