Zakładanie sp z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Chcesz założyć spółkę z o.o.? To doskonały wybór zwłaszcza dla początkującego przedsiębiorcy. Na poprowadzenie działalności w tej formie decyduje się wiele osób ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, a wraz z tym ze względu na bezpieczeństwo ich prywatnego mienia. Spółka z o.o. to jednak szereg …

Sp z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to korzystna forma działalności dla osób, które chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw, ale i ograniczyć ryzyko jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Podmiot gospodarczy utworzony może być przez jedną lub większą liczbę wspólników. Najwyższą władzę zgromadzenie wspólników, a zarząd zajmuje się reprezentacją jednostki gospodarczej. Motywacją …

Nowy ład dla jednoosobowych firm

Prezentacja Nowego Ładu miała na celu zapewnienie przedsiębiorców, że rozwiązania podatkowe pomogą im bezpiecznie prowadzić biznes. Czy na pewno planowane zmiany będą korzystne dla wszystkich właścicieli firm? Zwrócimy uwagę na „nowy ład a jednoosobowa działalność gospodarcza” – co planuje Rząd? Obecnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej opłacają …

Krajowy Plan Odbudowy dotacje dla firm

Krajowy Plan Odbudowy – dlaczego właśnie teraz najlepiej otworzyć swój biznes? Czy obecna sytuacja przedsiębiorców w Polsce może zostać poprawiona dzięki dodatkowym środkom finansowym? Założenia programu Odbudowy Polski mają na celu pomoc zarówno: – obywatelom Polski (środki na wymianę źródeł ciepła, zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu), – przedsiębiorcom (pomoc finansowa …

Nowy Ład a jednoosobowa działalność gospodarcza

Prezentacja Nowego Ładu miała na celu zapewnienie przedsiębiorców, że rozwiązania podatkowe pomogą im bezpiecznie prowadzić biznes. Czy na pewno planowane zmiany będą korzystne dla wszystkich właścicieli firm? Zwrócimy uwagę na „nowy ład a jednoosobowa działalność gospodarcza” – co planuje Rząd? Obecnie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej opłacają …

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Najważniejszym organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest Zgromadzenie Wspólników. Jest to organ uchwałodawczy i decyzyjny. Uchwały co prawda mogą zostać powzięte bez zgromadzenia Wspólników, jednak wyłącznie gdy każdy ze wspólników wyrazi na to pisemną zgodę. Podczas zwykłej działalności spółki Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest raz w roku na zakończenie roku …

E-rejestracja spółek z o.o

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może sprawiać ogromne trudności przedsiębiorcom. Tradycyjna rejestracja tego podmiotu jest długa i skomplikowana. Wiąże się z koniecznością uzupełnienia licznych wniosków i formularzy, a następnie złożeniem ich do poszczególnych urzędów. Przez formalności te zajmuje ona przeciętnie kilka tygodni, a czasem zdarzają się sytuacje, gdy przedłuża się …

Przeprowadzenie rejestracji spółki w Warszawie

Przeprowadzenie rejestracji spółki w Warszawie wiąże się z szeregiem zalet. Przede wszystkim sposób ten zapewnia spółce prestiżową siedzibę ulokowaną w centrum stolicy Polski. To z kolei znacznie zwiększa wiarygodność firmy na rynku, a wraz z tym jej szanse na pozyskanie grona odbiorców. Tradycyjna rejestracja spółki w stolicy niestety pozostawia wiele …

Zakładanie spółki z o.o. w Warszawie

Jeżeli myślisz o założeniu firmy powinieneś przemyśleć poprowadzenie jej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To doskonałe narzędzie pozwalające szybko pozyskać dodatkowy kapitał, jednocześnie zapewniając pełne bezpieczeństwo prywatnemu mieniu wspólników, którzy są zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Co prawda, rejestracja spółki z o.o. sprawia ogromne trudności przedsiębiorcom, …

Rejestracja spółki z o.o. 2021

Dlaczego spółka z o.o. jest tak popularną formą prawną wśród osób, które chcą rozpocząć prowadzenie firmy? Atrakcyjność tego rodzaju podmiotu wynika z faktu ograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania. Zasady odpowiedzialności mówią o tym, że wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania podmiotu. Osoby prowadzące firmę w postaci spółki …