Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców. Na zainteresowanie tym podmiotem wpłynęło przede wszystkim obniżenie kapitału zakładowego z 50 000 złotych do kwoty 10-krotnie niższej = 5 000 zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wiążę się z długim i problematycznym procesem rejestracyjnym, który przeciętnie …