Zawieszenie spółki pomoc

Uprawnienie do zawieszenia działalności gospodarczej wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Uprawnienie to jest jednak ograniczone do przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, a sam okres zawieszenia nie może przekraczać 24 miesięcy. Decyzja o zawieszeniu spółki należy do kompetencji zarządu i co do zasady nie wymaga uzyskania akceptacji zgromadzenia. Obowiązek ten może …

Zawieszenie spółki z o.o. instrukcja

Jeśli umowa spółki z o.o. nie zawiera postanowień w kwestii zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę, to uchwałę w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać: – nazwę lub …

Jak się zawiesza działalność spółki?

Wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działalność gospodarczą. Możliwość zawieszenia działalności mają także ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników przebywających na: – urlopie macierzyńskim, – na warunkach urlopu macierzyńskiego, – urlopie wychowawczym, – urlopie rodzicielskim. Spółkę handlową można zawiesić na …