Wspólnicy spółki z o.o.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające podmiotowość prawną. Kodeks Spółek Handlowych i umowa przedsiębiorstwa jasno określa prawa i obowiązki, jakie dotyczą wspólników. Osoby mogą posiadać prawo do kontrolowania, reprezentacji oraz prowadzenia spraw firmy. Do najważniejszych obowiązków członków biznesu należy wniesienie kapitału zakładowego, …