Spółka z o.o. na sprzedaż z 2018 Warszawa

Na rynku z każdym rokiem wzrasta ilość przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Początkujący przedsiębiorcy decydują się utworzyć działalność w takiej formie przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo swojego prywatnego majątku. Za zobowiązania spółki z o.o. odpowiedzialności nie ponoszą bowiem jej wspólnicy, a wszelkie należności regulowane mogą zostać …