Wspólnicy spółki z o.o.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające podmiotowość prawną. Kodeks Spółek Handlowych i umowa przedsiębiorstwa jasno określa prawa i obowiązki, jakie dotyczą wspólników. Osoby mogą posiadać prawo do kontrolowania, reprezentacji oraz prowadzenia spraw firmy. Do najważniejszych obowiązków członków biznesu należy wniesienie kapitału zakładowego, …

Składanie oświadczenia do CRBR

Mając na uwadzę Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych trzeba w szczególności podkreślić, że za spełnienie obowiązku ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w rejestrze odpowiedzialność spoczywać będzie na osobach reprezentujących spółkę, czyli między innymi na zarządzie, wspólnikach czy też komplementariuszu spółki. Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych odbywać się będzie za pomocą systemu teleinformatycznego, a do jego …