Zakładanie spółki S24

Zakładanie spółki S24 to opcja rejestracji działalności za pomocą Internetu. Wymaga ona skorzystania z ministerialnego systemu z wykorzystaniem wzorca umowy, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Osoby zarejestrowane mogą się zalogować i korzystać ze schematu, w którym należy zawrzeć informacje dotyczące między innymi rodzaju przedsiębiorstwa, nazwy, siedziby, formy prawnej. …