Jak się zawiesza działalność spółki?

Wspólnicy wszystkich spółek prawa handlowego wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działalność gospodarczą. Możliwość zawieszenia działalności mają także ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników przebywających na: – urlopie macierzyńskim, – na warunkach urlopu macierzyńskiego, – urlopie wychowawczym, – urlopie rodzicielskim. Spółkę handlową można zawiesić na …

Zawieszenie spółki z o.o.

Podczas trwania działalności gospodarczej wspólnicy mogą podjąć decyzję, w wyniku której najlepszym rozwiązaniem okaże się zawieszenie spółki z o.o.. Jeżeli podmiot gospodarczy nie zatrudnia pracowników, to przedsiębiorca może zawiesić działalność bez podania konkretnej przyczyny, pod warunkiem, że umowa danej firmy nie określa warunków przeprowadzenia procedury. Okres zawieszenia może trwać od …