Umowa spółki z o.o. w formie aktu notarialnego

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest zawarcie jej umowy w formie aktu notarialnego. W dokumencie tym należy zawrzeć informacje takie jak firma spółki, siedziba spółki, przedmiot działalności, wysokość wniesionych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, informacje odnośnie tego, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, liczbę oraz wartość nominalną udziałów wniesionych przez poszczególnych wspólników, a także czas trwania spółki o ile został on określony.

Umowa spółki z o.o. w formie aktu notarialnego nie jest wymagana wyłącznie jeżeli spółkę zakładamy przez Internet. W takiej sytuacji umowa sporządzana jest na podstawie wzorca, dzięki czemu korzystanie z usług notariusza nie jest konieczne.

Zakładanie spółki online niestety wiążę się z jedną zasadniczą wadą. Jest nią brak możliwości wprowadzenia do umowy spółki postanowień szczegółowych, które są niezwykle istotne podczas prowadzenia spółki z wspólnikami. Pomagają one bowiem rozwiązywać ewentualne konflikty, które mogą pojawić się na każdym etapie prowadzenia działalności.