Zakładanie fundacji przez Internet

Czym jest fundacja? To forma organizacji pozarządowej, w której fundator określa wysokość funduszu założycielskiego przeznaczonego na realizacji określonych celów. Istotnie należy zaznaczyć, że fundację są drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fundatorem może być osoba fizyczna (obywatel Polski lub cudzoziemiec) lub osoba prawa (np. szkoła).

Do obowiązków fundatora zaliczamy ustalenie wysokości funduszu założycielskiego oraz ustanowienie aktu fundacyjnego. Warto zaznaczyć, że po podpisaniu aktu notarialnego obowiązkowo należy złożyć wniosek rejestracyjny do KRS, który składa się z urzędowych formularzy oraz dokumentów i załączników.

Obecnie wygodnym rozwiązaniem dla osób planujących powołanie fundacji jest zakładanie fundacji przez Internet, czyli możliwość korzystania z gotowych formularzy oraz sprawnej procedury rejestracyjnej.

Nasze biuro oferuje zakładanie fundacji przez Internet – solidna oraz kompleksowa pomoc doradców prawnych w zakresie powołania fundacji. Oferujemy również tradycyjną rejestrację fundacji.