Zakładanie fundacji w Warszawie

Fundacja jest organizacją pozarządową, której działanie regulowane jest ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku.

Fundator, czyli osoba, która wnosi środki na pokrycie funduszu założycielskiego, w celu powołania fundacji powinien złożyć wniosek oświadczenia woli w formie aktu założycielskiego. Fundacja może być założona zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, obywateli Polski oraz cudzoziemców.

Po co zakładania się fundację oraz jakie korzyści wynikają z jej prowadzenia?

Ogromne korzyści wynikające z prowadzenia fundacji związane są ze zwolnieniem podatkowym. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dochody fundacji są zwolnione z podatku dochodowego. Zwolnienie z CIT obejmuje tylko te środki, które zostają przeznaczone na cele statutowe, bardzo ważne jest właściwe określenie tych celów i takie wydatkowanie środków, które zmierza do ich osiągnięcia.

Fundacja założona zostaje w celu realizacji celów zgodny z podstawowymi interesami RP.

Oferujemy zakładanie fundacji w Warszawie, czyli usługę, poprzez którą dopełnimy wszystkich formalności rejestracyjnych.