Zakładanie Prostej Spółki Akcyjnej w 24h

Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną bądź więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. PSA nie może jednak zostać utworzona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do założenia PSA niezbędne jest: zawarcie przez założycieli umowy spółki, ustanowienie organów wymaganych przez ustawę lub umowę spółki, pokrycie kapitału akcyjnego co najmniej w kwocie wymaganej przez ustawę – 1 zł, wpis spółki do właściwego rejestru.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działania PSA będzie umowa spółki określająca m.in. firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, organy spółki. Dokument ten można zawrzeć na dwa sposoby: tradycyjny i elektroniczny.

Decydując się na zakładanie prostej spółki akcyjnej w 24h – przez Internet – w szybki i tani sposób założysz prostą spółkę akcyjną. Co więcej, nie będziesz musiał przygotowywać samodzielnie umowy, gdyż wystarczy, że wypełnisz wzorzec udostępniony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.