Zakładanie spółki 2021

Etapem rozpoczynającym zakładanie spółki 2021 jest sporządzenie umowy spółki, która w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. W umowie spółki powinny znaleźć się podstawowe informacje o spółce jak również jej zakres działania (PKD), wysokość kapitału zakładowego oraz czas jej trwania. Umowa spółki powinna również określać czy wspólnik może zawierać więcej niż jeden udział, liczbę oraz wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników.

Założenie spółki wiąże się z koniecznością sporządzenia dokumentacji rejestracyjnej oraz złożeniem wniosku o rejestrację podmiotu do KRS. Tutaj warto zaznaczyć, że często wnioski są odrzucane z powodu błędów formalnych, co znacznie wydłuża proces rejestracyjny.

Nasze biuro oferuje zakładanie spółki 2021, czyli kompleksową pomoc w zakresie otworzenia biznesu. W imieniu klienta dopełniamy niezbędnych formalności co ogranicza ryzyko odrzucenia wniosku o rejestrację spółki.

Zakładamy spółki w S24 oraz u notariusza – w zależności od preferowanego przez przyszłego przedsiębiorcę sposobu rejestracji firmy.