Zakładanie spółki w Polsce przez cudzoziemca

Nie można zaprzeczyć, że polska gospodarka od ostatnich kilka lat przeżywa ogromny rozwój gospodarczy. Sprawia to, że coraz więcej osób z zagranicy decyduje się poprowadzić swoją firmę w naszym kraju. Zakładanie spółki w Polsce przez cudzoziemca może jednak okazać się nie lada wyzwaniem. Niestety nie wszyscy obcokrajowcy mogą zakładać spółki w Polsce na takich samych zasadach, jak rodowici obywatele. W przypadku niektórych podmiotów istnieją spore ograniczenia w tym zakresie.

Aby pominąć te niedogodności warto zdecydować się na kupno gotowej jednostki, czyli spółki która przeszła już pełną rejestrację w związku z czym jest gotowa by niemal natychmiast poprowadzić pod sobą działalność. Gotowa spółka obowiązkowo musi dysponować numerami NIP, KRS i REGON, które potwierdzają uzyskanie wpisów do wymaganych urzędów i rejestrów, kapitałem zakładowym (o ile dana spółka tego wymaga) oraz dokumentacją rejestracyjną w tym umową sporządzona w formie aktu notarialnego.

Kupując spółkę obowiązki ewidencyjne ograniczają się do złożenia jednego podpisu na umowie spółki w obecności notariusza, a w przypadku cudzoziemca także tłumacza przysięgłego.