Zakładanie spółki w trybie S24

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma prawna działalności, która może zostać założona w sposób tradycyjny lub w sposób uproszczony – w trybie S24. Niejeden przyszły przedsiębiorca decyduje się na zakładanie spółki w trybie S24, gdyż jest to znacznie korzystniejsze rozwiązanie.

Zakładanie spółki w trybie S24 odbywa się przez Internet, na platformie, która została udostępniona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Spółka zostaje zarejestrowana w maksymalnie 24 godziny od chwili przesłania wniosku do właściwego sądu rejonowego.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na rejestrację spółki w ten sposób musi założyć konto na platformie, gdzie dostępne są wzory dokumentów, które niezbędne są do zawiązania spółki. Dane zakładanej działalności należy wprowadzić do wybranych wzorów. Dokumenty generowane są automatycznie, należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. Dzięki temu, że umowa spółki nie jest tworzona w formie aktu notarialnego, przedsiębiorca nie musi płacić wysokich kosztów notarialnych.