Zakładanie spółki w Warszawie

Osoby postanawiające założyć własną firmę często decydują się poprowadzić ją w formie spółki, zazwyczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Największą wadą tego podmiotu jest jego proces ewidencyjny. Wymaga on bowiem uzupełnienia licznych wniosków i formularzy i złożenia ich do wymaganych urzędów. Przez formalności te zajmuje przeciętnie kilka tygodni, ponadto wszelkie braki i błędy dodatkowo wydłużają cały proces nawet do paru miesięcy.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że trudności te można w pełni pominąć decydując się na kupienie gotowej spółki. Gotowa spółka jest podmiotem gospodarczym, który posiada numery NIP, KRS i REGON, opcjonalnie również VAT, kapitał zakładowy oraz kompletną dokumentację w tym odpowiednio sporządzoną umowę.

Kupując taką jednostkę obowiązki przedsiębiorcy ograniczają się do złożenia jednego podpisu na umowie spółki w obecności notariusza. Po dopełnieniu tej formalności może on niemal natychmiast rozpocząć swoją działalność na rynku.

Postanawiając założyć spółkę, jej siedzibę warto ulokować w dużym i znanym mieście, ponieważ znacznie podnosi to prestiż firmy, a wraz z tym zwiększa jej wiarygodność na rynku. Zakładanie spółki w Warszawie można jednak zastąpić kupnem jednostki tam zarejestrowanej.