Zakładanie spółki z o.o. dla obcokrajowców

W dobie nowoczesnej technologii i dostępu do transportu zarówno lądowego, jak i powietrznego nawiązanie współpracy z kontrahentem z drugiego końca świata może nie być tak trudne, jak dotąd uważano. Jeżeli obcokrajowiec planuje rozpocząć tutaj działalność i w tym celu chce otworzyć własną firmę lub wejść w spółkę z obywatelem, to musi tak jak każda osoba spełnić pewne formalności.

Od wnioskodawcy, nie zamieszkującego terenu Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się jedynie posiadania określonego pozwolenia na pobyt, Karty Polaka lub statusu uchodźcy. Tytuł prawny do pobytu na terytorium RP mogą posiadać także cudzoziemcy, którzy pozostają w związku małżeńskim z osobą zamieszkującą dane państwo, w którym otworzyć biznes chce obcokrajowiec.

Procedura rejestracji i założenia takiej działalności nie jest bardziej trudna czy czasochłonna niż w przypadku osoby, która jest obywatelem Polski. Jedyny problem, jaki stanowić może utrudnienie procesu stanowi bariera językowa. W takim przypadku dobrym wyborem będzie powierzenie obsługi składania wniosków do urzędów i rejestrów firmie zewnętrznej. Nasze biuro oferuje sprzedaż, a także zakładanie spółki z o.o. dla obcokrajowców w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.