Założenie fundacji pomoc

Kto może utworzyć fundacje oraz być jej fundatorem?

Fundacja to organizacja pozarządowa, której celem jest podejmowanie działań mających realizować cele zgodne z podstawowymi interesami RP.

Fundator jest osobą tworzącą fundację. Może nim zostać zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, ponieważ, zgodnie z ustawą, „fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania” (art. 2 ust. 1). Fundacja może zostać powołana również przez osobę prawną, której siedziba znajduje się w Polsce lub za granicą.

Zadaniem osoby powołującej jest złożenie odpowiedniego oświadczenia i sporządzenie statutu. Oczywiście spełnienie tych obowiązków może zostać zlecone innej osobie.

Po zarejestrowaniu fundacji odpowiedzialność za zobowiązania oraz kontrola dysponowania majątkiem spoczywa na zarządzie.

„Założenie fundacji pomoc” to usługa, która pomoże dopełnić wszystkich urzędowych kwestii związanych z zarejestrowaniem fundacji zgodnie z prawem. Zapraszamy do kontaktu wszystkich, którzy chcą założyć fundację.