Założenie Prostej Spółki Akcyjnej koszt

Prosta Spółka Akcyjna to nowa spółka kapitałowa łącząca w sobie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, uzupełniona jednak o nowatorskie rozwiązania, takie jak np. możliwość wniesienia do spółki wkładu w postaci pracy lub świadczenia usług, ma szczególnie pomóc młodym przedsiębiorcom dla których koszty założenia i funkcjonowania spółki są za wysokie.

Wprowadzenie P.S.A. stanowi nie tylko rewolucyjną zmianę z punktu widzenia Kodeksu Spółek Handlowych, ale także pociąga za sobą konieczność uwzględnienia nowego typu spółki w szeregu innych regulacji m.in. w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ordynacji Podatkowej, Prawie restrukturyzacyjnym.

Założenie P.S.A. jest dostępne dla każdego, ponieważ nie została określona minimalna wysokość kapitału akcyjnego, co oznacza, że wkład może wynosić 1 zł. Wysokości tej nie umieszcza się na umowie, a do jej zmiany nie będą stosowane przepisy o zmianie umowy spółki.