Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Podczas prowadzenia działalności może zdarzyć się moment, w którym przestanie ona przynosić oczekiwane efekty. Warto wiedzieć, że w takiej chwili nie musimy od razu decydować się na jej likwidację. W pierwszej kolejności warto chwilowo zawiesić działalność.

Zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć miejsce wyłącznie gdy spółka ta nie zatrudnia pracowników, a jej Zarząd przyjął uchwałę o przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności. Okres zawieszenia trwać może od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli jednak po upływie dwóch lat Zarząd nie złoży wniosku o wznowieniu działalności wówczas wszczęte zostanie sądowe postępowanie przymuszające.

Podczas zawieszenia działalności spółka nie ma prawa wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z tego tytułu przychodów. Może jednak wykonywać czynności dla zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności i regulować zobowiązania, zbywać środki trwałe oraz wyposażenie, a także uczestniczyć w postępowaniach sądowych.