Zawieszenie spółki pomoc

Uprawnienie do zawieszenia działalności gospodarczej wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Uprawnienie to jest jednak ograniczone do przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, a sam okres zawieszenia nie może przekraczać 24 miesięcy.

Decyzja o zawieszeniu spółki należy do kompetencji zarządu i co do zasady nie wymaga uzyskania akceptacji zgromadzenia. Obowiązek ten może wynikać z umowy spółki. O zawieszeniu wykonywania działalności spółka ma obowiązek powiadomić właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od momentu złożenia wniosku o wpisie tej informacji do KRS. Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pozwala spółce na przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek.

W naszych usługach znajduje się “zawieszenie spółki pomoc”. Oznacza to, że nasza firma zajmuje się pomocą przedsiębiorcom w przygotowaniu wszystkich dokumentów i złożeniu ich w odpowiednim sądzie.