Zawieszenie spółki z o.o. instrukcja

Jeśli umowa spółki z o.o. nie zawiera postanowień w kwestii zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę, to uchwałę w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać:
– nazwę lub firmę,
– numer KRS,
– numer NIP,
– siedzibę i adres przedsiębiorstwa,
– datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W celu zawieszenia spółki, na odpowiednim formularzu (KRS-Z62) składa do właściwego według swojej siedziby sądu gospodarczego informację o zawieszeniu wykonywania działalności.

Zawieszenie spółki z o.o. instrukcja jest bardzo prosta należy złożyć potrzebne wnioski do urzędu, a po rozpatrzeniu Twojej prośby jednostka zostanie zawieszona na okres maksymalnie 24 miesięcy. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy podczas tego procesu, zapraszamy do kontaktu.