Zawieszenie spółki z o.o.

Podczas trwania działalności gospodarczej wspólnicy mogą podjąć decyzję, w wyniku której najlepszym rozwiązaniem okaże się zawieszenie spółki z o.o..

Jeżeli podmiot gospodarczy nie zatrudnia pracowników, to przedsiębiorca może zawiesić działalność bez podania konkretnej przyczyny, pod warunkiem, że umowa danej firmy nie określa warunków przeprowadzenia procedury.

Okres zawieszenia może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Właściciel spółki zobowiązany jest do zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym informacji o czasowym ustaniu prowadzenia działalności przez spółkę.

W okresie trwania zawieszenia podmiot gospodarczy posiada prawo do wykonywania czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, prawo do osiągania przychodów finansowych, prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia oraz zobowiązana jest do uczestniczenia w postępowaniach sądowych oraz do regulowania zobowiązań wobec kontrahentów.

Aby zawiesić spółkę przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek zawierający dane spółki wraz z datą rozpoczęcia procedury.

Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę rejestracji, likwidacji oraz zawieszania spółki z o.o. zgodnie z obowiązującym prawem i ustawami.