Zgłoszenie zawieszenia spółki z o.o.

Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Zgłoszenie zawieszenia spółki z o.o. powinno dokonać się od razu po takiej decyzji, gdyż okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, jednakże nie wcześniej, niż od dnia złożenia wniosku.

Możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu zaliczek na podatek. Oznacza to, że w okresie zawieszenia działalności wspólnik spółki z o.o. nie będzie płacił za siebie składek ZUS, a sama spółka nie będzie opłacać zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.

W związku z zawieszeniem działalności na spółkach ciążą określone obowiązki, po dopełnieniu których zawieszenie działalności ze względów formalnych staje się możliwe. Jeśli w spółce zatrudniony jest pracownik w ramach stosunku pracy, nie jest możliwe zawieszenie działalności spółki. Natomiast jeśli firma współpracuje z osobami w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy, to działalność takiej firmy można zawiesić.